Panu zawdzięczam me ocalenie Modlitwy i hymny w języku jezusa Chrystusa

Religia i religioznawstwo

Informacje