Życie w dobrobycie

Humor i satyra

Informacje

`Po życzliwym przyjęciu przez odbiorców mojego pierwszego albumu `Krok po kroku do dobrobytu`, wydawca nakłonił mnie do wydania drugiego zbiorku. W internecie, w terminologii nowoczesnej, album mój figuruje pod nazwą `produkt`. Można zatem powiedzieć, że skoro teraz na `produkt`...

Indeks