Zabytkowe cmentarze na kresach wschodnich drugiej Rzeczypospolitej

Nauki humanistyczne

Informacje

Pierwszy z trzech tomów omawiający nekropolie na Kresach Wschodnich.Zakresem badań zostały objęte wyłącznie wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego, leżące obecnie na terenie Republiki Białorusi, tzn. powiat grodzieński i wołkowski w całości, oraz we fragmentach...

Cena: 47,78
Dostępność: dostępny od ręki