Unanimitas. Dominikańskie przykazanie

Religia i religioznawstwo

Informacje

Ojciec Maciej Zięba w swojej najnowszej książce każe swoim współbraciom zmierzyć się z wyzwaniami czasów ponowoczesnych, a nawet je wyprzedzać, gdy pisze o potrzebie reformy, ale też głębszego przyjrzenia się dominikańskim cnotom: unanimitas, claritas, consonantia, integritas....

Cena: 14,49
Dostępność: dostępny od ręki