Środowiska wychowawcze a wrażliwość moralna dzieci kończących edukację przedszkolną

E-książki

Informacje

Podejmując problematykę badawczą starano się określić zmiany zachodzącew dostrzeganiu, rozumieniu i odczuwaniu potrzeby rozwiązywania https://apsprofitpolska.pl/pl/leasing-pracowniczy-2 problemówmoralnych przez dzieci kończące edukację przedszkolną pod wpływemwarunków środowiskowych.Celem przeprowadzonych badań było określenie...

Indeks