Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko augustowskiego

E-książki

Informacje

W pracy omówiony został wpływ czynników pozajęzykowych na dwujęzyczność staroobrzędowców zamieszkujących w regionie suwalsko-augustowskim. Uwzględnione zostały dwie perspektywy: makrosocjolingwistyczna - ukazująca zjawiska na poziomie grupowym oraz mikrosocjolingwistyczna - na...

Cena: 35,03 36,40 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie