Regionalizm literacki w Polsce

Nauki humanistyczne

Informacje

noclegi w rewalu

Kolejny tom serii literaturoznawczych studiówregionalistycznych przynosi całościowe spojrzenie na obecność idei regionalistycznej w polskiej refleksji noclegi w rewalu o literaturze. Profesorowie Małgorzata Mikołajczak i Zbigniew Chojnowski, znakomici filolodzy i zarazem kulturoznawcy, autorzy wielu...

Cena: 36,66
Dostępność: dostępny do tygodnia