Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania oparte na jakości w organizacjach sektora publicznego

E-książki

Informacje

Publikacja stanowi przegląd i usystematyzowanie literatury dotyczącej identyfikacji determinant zarządzania jakością w administracji publicznej oraz sposobów jej pomiaru, opracowanie modeli uwarunkowań zarządzania jakością w powiązaniu ze skutecznością, strategią i otoczeniem w...

Cena: 34,86 36,23 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie