Miasto gruzińskie w świetle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej

E-książki

Informacje

W studiach nad strukturą przestrzenną miast poczesne miejsce zajmuje badanie ich morfologii, czyli najogólniej mówiąc układu przestrzennego (rozplanowania), fizjonomii oraz genezy. W wielowiekowej historii miasto gruzińskie podlegało różnorodnym wpływom, głównie greckim, bizantyjskim...

Cena: 21,60
Dostępność: sprawdź w sklepie