Księga podziału

Poezja zagraniczna

Informacje

Podjąć problem podziału przez pytanie: \"Co należy do mnie?\" Bilans życia, zatwierdzony przez śmierć. To co jest nie ma innego bytu niż ten, jaki nadaje mu podział.Dobro zapieczętowane, to dobro utracone.Dawać, ofiarować się po to, aby w zamian otrzymać od bliźniego dar o takim samym...

Cena: 22,50
Dostępność: dostępny od ręki