Księga podziału

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Podjąć problem podziału przez pytanie: "Co należy do mnie?" Bilans życia, zatwierdzony przez śmierć. To co jest nie ma innego bytu niż ten, jaki nadaje mu podział.Dobro zapieczętowane, to dobro utracone.Dawać, ofiarować się po to, aby w zamian otrzymać od bliźniego dar o takim samym...

Indeks