Krytyka literacka i psychoanaliza

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niezwykła książka, która stanowi próbę rekonstrukcji, opisu i analizy zapomnianej polskiej tradycji badań z okresu https://nofer.pl/59-brodziki dwudziestolecia międzywojennego, w której stosowano psychoanalizę do interpretacji literatury. Przedmiotem dociekań były wtedy różne indywidualności...

Indeks