Język polski GIM KL 1. Podręcznik część 2 Jest tyle do powiedzenia

Podręczniki

Informacje

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników.Rok dopuszczenia: 2009.W drugiej klasie będzie mowa m.in.:o różnych językach, jakimi portal nieruchomości się posługujemy, i o tym, co z tego bogactwa wynikao wiecznym poszukiwaniu bratniej duszy - także za pomocą Internetuo...

Indeks