Ikoniczne i literackie teksty w przest. now. dyd.

Nauki humanistyczne

Informacje

Niniejsza książka ma olbrzymie znaczenie, bo wychodzi naprzeciw najbardziej naglącym potrzebom współczesnej dydaktyki języka polskiego. Z jednej strony pozwala nauczycielom lepiej przygotować uczniów do zdania nowej matury, ale z drugiej pogłębia rozeznanie w specyfice współczesnej...

Indeks