Gospodarka i rach. w gastr ZSZ Mielczarczyk WSiP

Podręczniki

Informacje

Podręcznik polecamy uczniom technikum i szkoły policealnej do nauki przedmiotu gospodarka i rachunkowość przedsiębiorstw silnik liniowy sterowanie gastronomicznych, w zawodach: kelner, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych oraz kucharz małej gastronomii.

Indeks