Europejskie prawo zamówień publicznych jako narzędzie społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej

Prawo

Informacje

Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne omówienie europejskiego systemu zamówień publicznych z pozycji wolnorynkowych. Autor dokonuje nie tylko analizy prawnej, ale ocenia również efektywność europejskich zamówień publicznych, stosując metodologię austriackiej szkoły...

Indeks