Ethos w życiu publicznym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka opisuje najważniejsze zagadnienia etyczne współczesnego świata. Autorki omawiają zagadnienia związane ze sferą publiczną, takie jak społeczeństwo obywatelskie, ład publiczny, sprawiedliwość, tolerancja, rola mediów. W sposób systematyczny zostały opisane najbardziej...

Cena: 49,72
Dostępność: dostępny do tygodnia