Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku Perspektywa politologiczna i prawna

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Biorąc pod uwagę złożoność zagrożeń w cyberprzestrzeni, celem niniejszej publikacji jest analiza zjawiska cyberterroryzmu w perspektywie kursy z medycyny estetycznej politologicznej i prawnej.Dotyczy to definiowania pojęcia cyberterroryzmu, określenia istoty i złożoności zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz...

Indeks