Budzenie dusz

Poezja polska

Informacje

W życiu człowieka spotykają się dwa przebudzenia #8211; przebudzenie ciała i przebudzenie duszy. To pierwsze jest przeżyciem zwyczajnym, codziennym, https://artisvisio.pl/plyty-elewacyjne-11-mm/ drugie #8211; wydarzeniem na skalę kosmiczną. Nowy umysł, nowe serce, nowy świat, nowi ludzie wypełniają nową świadomość. Takie...

Indeks