Broń renesansowa na Śląsku

Broń, technika wojskowa

Informacje

Praca doktorska Mariusza Cieśli, obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim. Wypełnia istotną lukę w badaniach nad bronią i uzbrojeniem śląskim w XVI wieku. Autor skorzystał z imponującej bazy źródłowej a także skatalogował istniejące na Śląsku nagrobki rycerskie prezentujące...

Cena: 28,35
Dostępność: dostępny do tygodnia