Aparat represji wobec kościoła w latach 1944-1956

Religia i religioznawstwo

Informacje

nicjatywa zorganizowania konferencji zrodziła się w okresie trwania medialnej dyskusji związanej ze wzmożonym zainteresowaniem udostępnianymi przez IPN materiałami wytworzonymi przez aparat represji Polski \"ludowej\". W wielu diecezjach powołano wówczas komisje, które miały zbadać...

Cena: 40,71
Dostępność: dostępny do tygodnia