Agora czy Hyde Park

E-książki

Informacje

Zapraszając badaczy życia społecznego do udziału w prezentowanej publikacji zaproponowałyśmy debatę nad rolą, jaką odgrywa Internet w aktywności grup mniejszościowych - czy jest platformą do artykulacji ich interesów oraz mobilizacji grupy, czy też miejscem, gdzie bez ingerencji...

Cena: 22,14 23,62 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie